Brevskrivaren | Eit inkubatorportrett

For nokre år sidan sat ein gutunge på 14 år på Varaldsøy og skreiv brev til seg sjølv. Innhaldet var målretta og det inneheldt hemmelege opplysningar. Om han sjølv. Og […]