Kommunal kompensasjonsordning

På vegne av kommunane Stord, Bømlo og Fitjar vil Atheno ha ansvar for å sakshandsama søknadane til kommunal kompensasjonsordning og gje ei tilråding til formannskap/ utval.

Økonomikurs

15 mars vil Atheno arrangere økonomikurs for dei som går med ein ide eller som nyleg har etablert bedrift.

Marknadsføringskurs

Atheno vil i mars arrangere marknadsføringskurs. Kurset vert delt i to der del 1 vil ha fokus på generell marknadsføring og del 2 vil vera praktisk retta.