Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder i Bømlo

Bømlo kommune har fått tildelt kr  593 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.
Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.