Kommunal kompensasjonsordning i Fitjar kommune

Fitjar kommune har til fordeling kr 321 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale
verksemder.
Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt
ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.