Lars Solberg

Styreleiar

Arbeidande styreformann

Børge Pedersen

Nestleiar

Dagleg leiar Vågen AS

Signe Lund Jansen

Styremedlem

Administrerande direktør, Eidesvik Invest

Svein Hatlevik

Styremedlem

Dagleg leiar Sunnhordland Eiendomsinvest

Jarle Henriksrud

Styremedlem

Verftsdirektør, Aker Solutions

Gaute Knutstad

Styremedlem

Spesialrådgjevar, SIVA

Astrid 2238
Astrid Kjellevold

Dagleg leiar

452 89 928

Kjetil Djuve

Inkubatorleiar

982 99 318

OleJacobEide
Ole Jacob Eide

Prosjektleiar/rådgjevar

928 27 366

Agnete Braathen
Agnete Braathen

Prosjektleiar/rådgjevar

Prosjektleiar / rådgjevar 481 50 342