Faste kurs og program

aDigital

Dette er eit kompetanseprogram som Atheno lanserte i 2017. Det er spesielt retta mot strategiske leiarar som ynskjer å styrke konkurransekrafta i si bedrift. Sjekk ut eiga nettside for meir info om programmet og dato for neste programsamling.

Industritanken

Hausten 2018 er det lansering av Industritanken. Dette vil vere ein tenketank for industrien i Sunnhordland, og som skal arbeide med å auke kunnskap og oppslutning om utvikling av industrien i regionen. Industritanken skal jobbe med kunnskapsutvikling- og deling, knytte industri og akademia tettare saman, samt sette agenda og inspirere.

Industritanken er eigd av Atheno AS, og har blitt ein realitet etter initiativ frå medlemsbedrifter i industriklynga. Industritanken er først og fremst utvikla for medlemsbedrifter og -organisasjonar knytt til Atheno AS. Samtidig skal Atheno fremje Sunnhordland som industri-, kompetanse og innovasjonsregion, og samarbeid på tvers av ulike miljø er eit av hovudformåla.

Sjå vår kalender for tidspunkt for komande Industritanken-samlingar.

ACCEL Atheno

ACCEL Atheno på Stord er eit intensivt akseleratorprogram for ambisiøse selskap som ynsker å vekse. Målet er å auke din moglegheit for suksess! Programmet gir deg kunnskap om smidig forretningsutvikling og ulike vekststrategiar. Du får også diskutert dine utfordringa med andre i liknande situasjonar, og du får råd frå våre dyktige rådgjevarar.

Sjå vår kalender for tidspunkt for komande ACCEL Atheno.

Kjetil 2232
Kontaktperson ACCEL Atheno

Inkubatorleiar Kjetil Djuve

982 99 318

kjetil@atheno.no