Marknadsføringskurs

10 mars kl. 17-19 arrangerer Atheno eit digitalt marknadsføringskurs. Marknadsføringskurset tek føre seg ulike marknadsføringskanalar med hovudvekt på dei digitale. Korleis kan du nytte dei ulike plattformane for ein effektiv marknadsføring for di bedrift, og kva er relevant innhald og tematikk på dei ulike plattformane?

Les meir

Har du høyrt Atheno sin berekraftspodkast?

Me har i samarbeid med «Sunnhordlandspodden» laga ein svært aktuell og underhaldande podkast som me er stolt av. Den er knytt opp til «Grøn 2021» – vår nye berekraftssatsing. Lån øyrene til den no. PS! Via heimesida vår kan du melde deg på workshopen som vert arrangert i juni. Håpar me sjåast! Podkasten kan du…

Les meir

Det året det var så bratt

På kinesisk finn me to ulike teikn – som begge tyder krise: Det eine står for fare, og det andre står for moglegheiter. Og kanskje det er ei god beskriving av korleis me har me opplevd året 2020? Eit år der moglegheiter og nye måtar å tenkje på har vore ein del av kvardagen, parallelt…

Les meir

Yngve klipper sjåarsuksess for TV2 hos Atheno

Ein programleiarintroduksjon kunne vore slik: – Han har klipt «The Voice»  og «Iskrigerne». Han var med og klipte serien «Else om: Selvmord» som vann Gullruten. Han er frå Kyvikjo. Og no er han høgaktuell med serien «Toll» på TV2. Dette er Yngve! Og så er det akkurat slik den er. Kortversjonen. Den litt lengre versjonen er…

Les meir

Opp med handa dei som kan nok om berekraft

Signala er tydelege. Bedrifter møter no auka krav og forventningar til berekraft frå både kundar og myndigheiter. Difor har Atheno rigga programmet «Grønn 2021» der du kan få nyttig kunnskap og gode verktøy å bruke i di bedrift. Den 20. og 21. januar vert det workshop i Stord kulturhus.  Me er veldig glade for å…

Les meir

Ikkje utset møtet. Bruk oss!

Me er inne i ein ny periode med begrensingar på fysiske møter og strenge forbehold. Det gir utfordringar men også nye digitale moglegheiter. Me har blitt gode på å jobbe på dei digitale flatene, og i den forbindelse tilbyr Atheno no fasilitering av digitale møteplassar for alle typar bedrifter. Atheno skreddersyr digitalt opplegg til den enkelte kunde…

Les meir

Møt Innovasjon Norge og Forskningsrådet 12. november

Har du ein god forretningsidé eller eit nyskapande prosjekt der du vurderer å søkje Innovasjon Norge og/eller Forskningsrådet om midlar? Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal ha digital kontordag hjå Atheno den 12.november.  Dagen vert innleia med felles informasjonsmøte kl.09-10. Deretter er det satt av tid til 1:1 møter med dei, der du kan få presentere din…

Les meir

Supre unge idear frå Sunnhordland

Elevane fekk ein unik lærdom då dei presenterte ungdomsbedriftene sine for næringsutviklarane i Atheno under årets Syretest i Sunnhordland sist veke. Rådgjevarane var imponert etter presentasjonane og konkluderer med at framtida for norsk entreprenørskap ser lys ut. På syretesten skal ungdomsbedrifter møte representantar frå lokalt næringsliv. Målet er klart –  elevane skal få hjelp til å…

Les meir