Styrekurs – Praktisk styrearbeid

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 9.november.
Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar.
Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Les meir

OPPnå finansiering med IN og FR

Har bedrifta behov for kapital for å vidareutvikla og kommersialisera produkt? Då kan dette arrangementet vera noko for deg.
Atheno inviterer i saman med Innovasjon Norge og Forskningsrådet til gratis seminar torsdag 22. september – med fokus på innovasjon og finansieringsløysingar.

Les meir

Går du med ein gründer i magen?

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. 6. september vil Atheno arrangere StartOpp kurs der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering. Målet er at du etter endt kurs skal ha eit godt grunnlag for å avklare og arbeide vidare med ideen eller verksemda di.

Les meir

Atheno søkjer prosjektleiar til Attraksjon Sunnhordland

Vi tilbyr ein svært interessant posisjon der du vil vera spydspissen i vårt arbeid for å skape vekst i verdiskaping og nye arbeidsplassar i Sunnhordland. Du vil bli ein del av eit kompetansemiljø og arbeide tett med leiarar innanfor regionens næringsliv og offentleg verksemd. For meir informasjon om stillinga og søknadsskjema, sjå vedlagde lenke. Ledig…

Les meir

Kommunal kompensasjonsordning Stord – tildelingsrunde 5 og 6

Stord kommune har til fordeling kr 4 229 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. For tildelingsrunde 5 er summen kr. 1 691 000 og for tildelingsrunde 6 er summen kr. 2 538 000,-.

Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Les meir