Atheno søkjer prosjektleiar til Attraksjon Sunnhordland

Vi tilbyr ein svært interessant posisjon der du vil vera spydspissen i vårt arbeid for å skape vekst i verdiskaping og nye arbeidsplassar i Sunnhordland. Du vil bli ein del av eit kompetansemiljø og arbeide tett med leiarar innanfor regionens næringsliv og offentleg verksemd. For meir informasjon om stillinga og søknadsskjema, sjå vedlagde lenke. Ledig…

Les meir

Kommunal kompensasjonsordning Stord – tildelingsrunde 5 og 6

Stord kommune har til fordeling kr 4 229 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. For tildelingsrunde 5 er summen kr. 1 691 000 og for tildelingsrunde 6 er summen kr. 2 538 000,-.

Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Les meir

StartOpp kurs i februar

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste.
I løpet av februar vil Atheno halde StartOPP kurs i fleire av Sunnhordlandskommunane, der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Les meir

Kommunal kompensasjonsordning Stord

Stord kommune har til fordeling kr 2 756 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Målet med tilskotet er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Les meir

StartOpp kurs

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Gjennom dette introduksjonskurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Les meir