Det blir Forskarfabrikk i år også

Det er med stor glede at Atheno i samarbeid med Kværner og HVL kan invitere til Forskafabrikkens sommarskule 2020. Tilbodet er for dei som skal byrje i 5. klasse – 7. klasse til hausten. På Forskarfabrikkens Sommarlab skal ungane utforske elektriske kretsar, kjemiske reaksjonar og fornybar energi. Me kan love ei veke med kule eksperiment,…

Details

UTSETT INNTIL VIDARE: Marco Thomas + Atheno = Nytt kurs i presentasjonsteknikk

For fyrste gong tilbyr me i år eit utvida kurs i presentasjonsteknikk. Me har knytt til oss Marco Thomas som er både teaterpedagog, skodespelar og foredragshaldar. Marco er dyktig, engasjerande, – og han har ei framifrå evne til å løfte fram deltakarane til å yte sitt beste. Han har arbeidd med presentasjonsteknikk for leiarar i mange år. Kurset er…

Details

Atheno vil gjere ein skilnad

Den 22. januar er det oppstart for «delA» – eit nytt tilbod for byggebransjen i Sunnhordland. Programmet går over tre samlinger med ulike temaer og innleiarar. Me ynskjer å gjere ein skilnad for bedriftene i denne bransjen i Sunnhordland. Initiativet til programmet kjem frå bransjen sjølv, fortel prosjektleiar Ole Jacob Eide. Utfordringar med dårleg lønsemd…

Details