Styret i Atheno

Lars Solberg

Styreleiar

Arbeidande styreformann

Børge Pedersen

Nestleiar

Dagleg leiar Vågen AS

Signe Lund Jansen

Styremedlem

Administrerande direktør, Eidesvik Invest

Svein Hatlevik

Styremedlem

Dagleg leiar Sunnhordland Eiendomsinvest

Jarle Henriksrud

Styremedlem

Verftsdirektør, Aker Solutions

Gaute Knutstad

Styremedlem

Spesialrådgjevar, SIVA

Atle Tranøy

Styremedlem

Fellesforbundet

Linn Therese Erve

Observatør

Ordførar i Sveio Kommune

Hans Inge Gloppen

Observatør

Seniorrådgjevar Vestland Fylkeskommune