Våre tilsette

Astrid 2238
Astrid Kjellevold

Dagleg leiar

Kjetil Djuve

Inkubatorleiar

Nina 2255
Nina Østensjø

Prosjektleiar/rådgjevar

OleJacobEide
Ole Jacob Eide

Prosjektleiar/rådgjevar

Agnete Braathen
Agnete Braathen

Prosjektleiar/rådgjevar

I permisjon

481 50 342

Nils Kjetil Haukanes

Prosjektleiar

908 63 609