Informasjon om Regionalt etablerarfond

Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. Søknader vert behandla fortløpande.

Bedrifter/etablerarar i kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kan søkje om midlar.

 

Meir informasjon og søknad
For meir informasjon om Etablerrfondet i Sunnhordland, sjå Samarbeidsrådet sine nettsider.