Arrangement

Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

I dag

Atheno Vekstprogram 2023

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Ønsker du å vidareutvikle bedrifta di og sette deg nye mål, sjå på nye forretningsmoglegheiter og realisere vekst? Da er dette programmet noko for deg!

1000,-

Program: DigiFab Industri 4.0

Nyttar di produksjonsbedrift seg av moglegheitene som ligg i digitale verktøy og maskinar? Atheno inviterer deg og di bedrift til å delta på vårt program DigiFab Industri 4.0 våren 2023. Målgruppa for programmet er små og mellomstore produksjonsbedrifter med to eller fleire maskiner. Bedriftene må også ha vekstambisjonar og vekstpotensial. DigiFab er et felles offentleg-privat […]

10000,-

Praktisk retta styrekurs

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 15. mars. Kurset høver både for ferske styre-medlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styre-medlem eller styreleiar.

1900,-

Solkraftkonferansen i vest 2023

Stord Hotell

Vestlandet treng meir fornybar kraft. Er sol den "nye vinen"? Bli med på Vestlandets største møteplass for solenergi på Stord 21. mars! Bindande påmelding  (innan 6. mars)