Arrangement

Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

Today

Styrekurs – styreleiing med fokus på berekraft og digitalisering

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september.  Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​ ​Tematikk: ​ Styret sin juridiske rolle og ansvar ​ Styret sine oppgåver […]

,-1900