Presse og media

For Atheno er det eit mål å vera tilgjengeleg for pressa når dette er ynskjeleg. Vår pressekontakt er dagleg leiar Astrid Kjellevold.

Pressebilete

Ta kontakt for bilete tilgjengeleg for pressebruk.

Grafisk profil

Vår grafiske handbok sikrar at alle som lagar kommunikasjon og reklame på vegne av Atheno gjer det ut i frå dei same grafiske reglane. Handboka inneheld generelle reglar for logobruk, fargar, typografi og dekorelement, samt konkrete eksempel på malar for ulikt materiale.

Ved konsekvent bruk av retningslinjene i denne handboka byggjer me ein sterk identitet for
selskapet vårt.

Logo

Me har ulike variantar av vår logo. I den grafiske handboka finn du retningslinene for bruken. Logofiler kan du finna her

Noko du lurer på? Kontakt oss!

Portrett av kvinne

Astrid Kjellevold

Dagleg leiar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Astrid Kjellevold har utdanning som adjunkt, pedagogikk vidareutdanning, styrekompetanse, inkubasjonsleiing og ein master i Strategisk leiing frå Handelshøgskulen.

Astrid har gjennom dei siste 18 åra hatt ulike leiarroller innan næringsutvikling, i hovudsak knytt til forretningsutvikling, prosjektutvikling, strategi og organisasjonsutvikling. Dei siste 8 åra har ho vore dagleg leiar i Atheno.

Gjennom dei siste 10 åra har ho og arbeida med utvikling av leiarkompetanse knytt til både leiarteam og enkeltleiarar, hatt ei aktiv rolle i saker knytt til konflikthandtering og vore mentor for ulike leiarar.Astrid kjører eigne leiarprogram og held føredrag innan ulike tema knytt til leiing og kommunikasjon.