Presse

For Atheno er det eit mål å vera tilgjengeleg for pressa når dette er ynskjeleg. Vår pressekontakt er dagleg leiar Astrid Kjellevold.

Pressebilete

Me har eit lite arkiv med bilete tilgjengeleg for pressebruk. Du kan laste dei ned frå denne sida. Bileta kan nyttast fritt mot å kreditere fotograf (Øyvind Sætre / Magne Langåker. Namn står i filnamn).

Grafisk profil

Vår grafiske handbok sikrar at alle som lagar kommunikasjon og reklame på vegne av Atheno gjer det ut i frå dei same grafiske reglane. Handboka inneheld generelle reglar for logobruk, fargar, typografi og dekorelement, samt konkrete eksempel på malar for ulikt materiale.

Ved konsekvent bruk av retningslinjene i denne handboka byggjer me ein sterk identitet for
selskapet vårt.

Logo

Me har ulike variantar av vår logo. I den grafiske handboka finn du retningslinene for bruken.

Astrid 2238
Dagleg leiar

Astrid Kjellevold

452 89 928

astrid@atheno.no