Aktuelt arkiv

Atheno har etablert ein ny styrepool der alle som ønskjer å gjera seg tilgjengeleg for bedrifter, kan registrere seg.
Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag ​12. september. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.
Forskningsrådet kjem til Atheno og skal ta oss gjennom SkatteFUNN og kva dette kan bety for di bedrift, samt skriveverkstad der du kan ha med ein konkret sak frå di bedrift.
Atheno har gleda av å kunna tilby eit to dagers 'hands on'-kurs i 'Innføring av Kunstig Intelligens’. Det vert ei praktisk tilnærming i implementering og bruk. Du vil også få kunnskap om forståing for teknologien sin breiare samfunnsmessige implikasjonar.
Sjeldan har me fått tydelegare tilbakemeldingar enn me fekk på Marte Halstensen sitt innlegg hos oss 8. mars, der tema var Kvinnehelse og arbeidsliv. Tilbakemeldinga var: Dette må fleire få høyre! Atheno har difor gleda av å invitera til nytt arrangement torsdag 11 april kl. 18 i Atheno sine lokale på Vabakkjen 6
Har du ein forretningsidé eller er du allereie ein grunder på jakt etter ein måte å vidareutvikla bedrifta din på? Da vil vårt nettbaserte program hjelpe deg!
Atheno inviterer til kurs i praktisk styrearbeid onsdag 24. april på ettermiddag/kveld.​ Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar.
Det er mange ulike spørsmål som dukker opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller i ei teneste. Går du med ein ide som du kunne tenkt deg å drøfta med oss i Atheno, ta kontakt for ein uforpliktande samtale.
Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag ​14. mars​. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​​
I samarbeid med Atheno inviterer Horisont Vestland til informasjonsmøte om Horisont Europa. Arrangementet gir bedrifter med innovasjonsprosjekt ein unik sjanse til å forstå Europas rammeprogram for forsking og innovasjon. Informasjonsmøtet er relevant for bedrifter som har kapasitet til å delta i store europeiske samarbeidsprosjekt i tillegg til mindre bedrifter med eit klart innovasjons- og utviklingsbehov.
ChatGPT og liknande AI har revolusjonert korleis me kommunisera med teknologi. Det er ein døropnar til framtida, og det er både spanande og lett å verta litt usikker på korleis dette kjem til å utvikla seg. Kva vil dette bety for oss og for bedriftene våre?
Verkstadopphald for skip og fartøy er kostbart. Både verft, reiarlag og underleverandørar leitar stadig etter forbetringsmoglegheiter. No ser fleire og fleire til Marine Manager sitt effektive digitale prosjektverktøy for betre dokumentflyt og kommunikasjon. Marine Manager er tilknytt Atheno sin Siva-støtta inkubator og har vore del av inkubatoren sidan oppstart.
Før helga var Atheno og ei rekkje aktørar frå verkemiddelapparatet frå Vestland samla i Sogndal for å peile ein felles kurs for korleis ein kan løfte gründersatsinga på Vestlandet til nye høgder.
Å legge til rette for relevante møteplassar for våre medlemsbedrifter er ein viktig del av Atheno sitt arbeid. Atheno sine fagforum samlar sentrale ressurspersonar innan sitt fagfelt, på tvers av bedriftene.
Kraftrapporten til Invest In Sunnhordland har fått stor merksemd lokalt og nasjonalt. Den syner realitetane i den regionale kraftsituasjonen. På Kvinnheradskonferansen nyleg, – stadfesta statsråd Terje Aasland viktigheita av meir elektrisk kraftproduksjon framover både regionalt og nasjonalt.
Atheno i samarbeid med NHO inviterer til lunsjseminar vedr innstramingar i innleigeregelverket Det vil på seminaret bli gitt ein gjennomgang av regelverket kor tid ein lovleg kan leige inn arbeidskraft frå bemanningsselskap. Vidare vil grensa mellom innleige og entreprise og grensa mellom sjølvstendig oppdragstakar og tilsett vera eit tema.