Aktuelt arkiv

Ein av årets viktigaste møteplasser

Stord Næringsråd arrangerer den årlege Stordkonferansen 8. juni. Atheno er med i styringsgruppa og stolt medarrangør. Statsråd Ola Borten Moe kjem. Kjem du?

Me set bioøkonomi på dagsorden

Er du og din bedrift interessert i å læra meir om kva moglegheiter som finnes innan bioøkonomi? Og er de interessert i nye forretningsområde og samarbeid? Atheno v/ Invest in Sunnhordland inviterer til fagleg oppdatering og ein workshop med tema Bioøkonomi tysdag 30 mai kl. 10-14.

Inviterer til høgaktuell solkraftkonferanse 21. mars

Atheno arrangerer solkraftkonferanse saman med Solenergiklyngen og Endra Solenergi på Stord i mars. Ein konferanse om kva fornybare energimoglegheiter som ligg i solkraft.

BIO (bedriftsintern opplæring) midlar til ekstraordinære opplæringstiltak

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til bedriftsintern opplæring (BIO). Midlane skal nyttast til kompetanseheving for grøn omstilling og digitalisering i bedriftene. Det vert lyst ut 4,3 millionar kroner.

Kraftrapport med tydelege signal til politikarane og styresmaktene

Skal Sunnhordland lukkast med grøn næringsutvikling i dei kommande åra må lokal kraftproduksjon og nettkapasitet aukast vesentleg. Det slår ein ny rapport utarbeida av Invest In Sunnhordland fast.

Eg har ein ide, kva no?​

Det er mange ulike spørsmål som dukker opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Går du med ein ide som du kunne tenkt deg å drøfta med oss i Atheno, ta kontakt for ein uforpliktande samtale.

Styrekurs – styreleiing med fokus på berekraft og digitalisering

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september.  Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Ambisjonar om internasjonal vekst?

Vegen til et internasjonal marked handlar om å forstå behova og forutsetningane til potensielle kundar, dine konkurrentar og kva for reguleringar og trendar som gjeld i marknaden.

Solkraftveka 2023 samla over 200 deltakarar

Frå 21. - 23. mars arrangerte Atheno Solkraftveka 2023 saman med Solenergiklyngen og Endra. Konferansen på opningsdagen hadde 125 deltakarar. Dette er største arrangementet knytt til solkraft nokon gong i Sunnhordland.

Solcellesamling for private

Lurer du på om det er ein lur idé å legge solceller på eige tak? Den 23. mars inviterer me til ei samling for deg som er nysgjerrig på dette. Me har invitert Niklas Sørensen i Los Elektro til å fortelje korleis du går fram, og kva som er lurt å tenke på, - og me har invitert John Bjordal som fortel om sine førsteårserfaringar med sol på taket.

Kvifor bør byggebransjen, kommunar og fylke satse på sol?

I Solkraftveka 2023 har me tre ulike arrangement. Eit av desse er Solseminaret. To timar med innlegg om kvifor di verksemd bør satse på solceller, kva regelverk som gjeld, - og erfaringar frå eksisterande anlegg. Først til mølla-prinsippet gjeld.

StartOpp kurs 14 mars

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. På dette kurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Atheno vekstprogram

Ønsker du å vidareutvikle bedrifta di og sette deg nye mål, sjå på nye forretningsmoglegheiter og realisere vekst? Da har Atheno det rette programmet for deg. Programmet startar med en fysisk samling den 31. januar, kor du blir kjent med alle deltakarane, og får en innføring i arbeidsmetodar og verktøy.

Nyttårshelsing

Eg ynskjer meg eit 2023 der me vågar å både håpa og vera begeistra for framtida! I Atheno har me lagt bak oss eit år med høgare aktivitet enn nokon gang. Og det må seiast: For nokre menneske me får arbeida saman med, - for ein region - og for eit næringsliv!

Praktisk retta styrekurs – styreleiing med fokus på bærekraft og digitalisering

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 15. mars. Kurset høver både for ferske styre-medlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styre-medlem eller styreleiar.

Sirkulære workshopdagar for lokale bedrifter

Atheno arrangerte nyleg praktisk orientert workshop der bedrifter fekk arbeide med konkrete metodar for ein meir sirkulær forretningsmodell. Stort engasjement og positive tilbakemeldingar gjer at Atheno vurderer å sette opp nye workshopar .

Måløy Vekst og Atheno får støtte til å arbeide videre med utvikling av grønne havhuber i Fjordane og Sunnhordland

Samarbeidet mellom havhubene i Fjordane og Sunnhordland skal styrke utviklingen og verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen i Vestland.

Offentlege Anbod – Utfordringar og moglegheiter for kommunar og lokale bedrifter

Behov for påfyll om «Offentlege anbod»? Då er du velkommen til seminar med spennande foredragshaldarar og ein tematikk som angår aktørar både i det offentlege og private næringsliv.

OPPnå finansiering med IN og FR

Har bedrifta behov for kapital for å vidareutvikla og kommersialisera produkt? Då kan dette arrangementet vera noko for deg. Atheno inviterer i saman med Innovasjon Norge og Forskningsrådet til gratis seminar torsdag 22. september - med fokus på innovasjon og finansieringsløysingar.

Styrekurs – Praktisk styrearbeid

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 9.november. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Atheno lunsjseminar: Urolege tider -kva no?

Onsdag 28 september kjem sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland til Atheno for ein "tett på" oppdatering om utsikter, trugslar og moglegheiter framover