Aktuelt arkiv

Atheno vekstprogram startar 31. januar

Ønsker du å vidareutvikle bedrifta di og sette deg nye mål, sjå på nye forretningsmoglegheiter og realisere vekst? Da har Atheno det rette programmet for deg. Programmet startar med en fysisk samling den 31. januar, kor du blir kjent med alle deltakarane, og får en innføring i arbeidsmetodar og verktøy.

Nyttårshelsing

Eg ynskjer meg eit 2023 der me vågar å både håpa og vera begeistra for framtida! I Atheno har me lagt bak oss eit år med høgare aktivitet enn nokon gang. Og det må seiast: For nokre menneske me får arbeida saman med, - for ein region - og for eit næringsliv!

Praktisk retta styrekurs

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 15. mars. Kurset høver både for ferske styre-medlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styre-medlem eller styreleiar.

Sirkulære workshopdagar for lokale bedrifter

Atheno arrangerte nyleg praktisk orientert workshop der bedrifter fekk arbeide med konkrete metodar for ein meir sirkulær forretningsmodell. Stort engasjement og positive tilbakemeldingar gjer at Atheno vurderer å sette opp nye workshopar .

Måløy Vekst og Atheno får støtte til å arbeide videre med utvikling av grønne havhuber i Fjordane og Sunnhordland

Samarbeidet mellom havhubene i Fjordane og Sunnhordland skal styrke utviklingen og verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen i Vestland.

Offentlege Anbod – Utfordringar og moglegheiter for kommunar og lokale bedrifter

Behov for påfyll om «Offentlege anbod»? Då er du velkommen til seminar med spennande foredragshaldarar og ein tematikk som angår aktørar både i det offentlege og private næringsliv.

OPPnå finansiering med IN og FR

Har bedrifta behov for kapital for å vidareutvikla og kommersialisera produkt? Då kan dette arrangementet vera noko for deg. Atheno inviterer i saman med Innovasjon Norge og Forskningsrådet til gratis seminar torsdag 22. september - med fokus på innovasjon og finansieringsløysingar.

Styrekurs – Praktisk styrearbeid

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 9.november. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Atheno lunsjseminar: Urolege tider -kva no?

Onsdag 28 september kjem sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland til Atheno for ein "tett på" oppdatering om utsikter, trugslar og moglegheiter framover

Går du med ein gründer i magen?

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. 6. september vil Atheno arrangere StartOpp kurs der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering. Målet er at du etter endt kurs skal ha eit godt grunnlag for å avklare og arbeide vidare med ideen eller verksemda di.

Forskarfabrikken 2022 -Sommarskule om jorda og verdsrommet

I år arrangerer Forskerfabrikken i samarbeid med Atheno AS og Aker Solutions ein ny sommarskule for ungar i Sunnhordland. Ungane kan gleda seg til nye, kule eksperiment, - og nytt tema om jorda og verdsrommet. 

Lene Pilskog skal leie arbeidet med Attraksjon Sunnhordland

Atheno har tilsett Lene Pilskog som leiar for Attraksjon Sunnhordland. Ho skal saman med kommunane og industrien legge til rette for framtidas industriutvikling i Sunnhordland.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder i Stord kommune – tildelingsrunde 7

Stord kommune har til fordeling kr 1 119 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal kompensasjonsordning i Fitjar kommune

Fitjar kommune har til fordeling kr 321 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder i Sveio

Sveio kommune har 294 000 kroner til fordeling gjennom kommunal kompensasjonsordning for å hjelpa lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder i Bømlo

Bømlo kommune har fått tildelt kr  593 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Atheno søkjer prosjektleiar til Attraksjon Sunnhordland

Vi tilbyr ein svært interessant posisjon der du vil vera spydspissen i vårt arbeid for å skape vekst i verdiskaping og nye arbeidsplassar i Sunnhordland.

Kommunal kompensasjonsordning Stord – tildelingsrunde 5 og 6

Stord kommune har til fordeling kr 4 229 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. For tildelingsrunde 5 er summen kr. 1 691 000 og for tildelingsrunde 6 er summen kr. 2 538 000,-. Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal kompensasjonsordning

På vegne av kommunane Stord, Bømlo og Fitjar vil Atheno ha ansvar for å sakshandsama søknadane til kommunal kompensasjonsordning og gje ei tilråding til formannskap/ utval.

Økonomikurs

15 mars vil Atheno arrangere økonomikurs for dei som går med ein ide eller som nyleg har etablert bedrift.

Marknadsføringskurs

Atheno vil i mars arrangere marknadsføringskurs. Kurset vert delt i to der del 1 vil ha fokus på generell marknadsføring og del 2 vil vera praktisk retta.

Etablerarkurs våren 2022

Atheno vil i løpet av våren arrangere ulike kurs for etablerarar eller nyetablerte bedrifter. Ta ein kikk og sjå om det er noko som kan passe for deg.