Kurs innan sal og service

Bømlo kommune og Atheno inviterer med dette inn til Kurs innan sal og service. Kurset, som er gratis, tek for seg grunnleggjande kommunikasjon i møte med kunden. Bevisstgjering kring eigne tankar og haldningar, og korleis dette verkar inn på oss i rolla som seljar, samt teknikkar for å endra desse. Trening på gode salssamtaler, gode…