Atheno arrangement: Kva muligheter finnes for tilskot og lån til nye prosjekt?

Vil du vite meir om muligheitene for lån og tilskot til prosjekt i di bedrift? Meld deg på vårt arrangement, og få nyttig informasjon frå Innovasjon Norge Hordaland, Forskingsrådet og GCE Subsea. 

TID: Torsdag 12. mai, kl.12.00 – 16.00.
STAD: Kunnskapshuset på Stord, Atheno
SERVERING: Wienerbrød, kaffi og frukt

Agenda for dagen:

  • Registrering/mingling kl. 12.00
  • Jon O Hellevang, GCE Subsea
    – ”Vegvisar til verkemiddelapparatet”
  • Mette Fagerli, Forskingsrådet
    – Verkemiddel for Forskingsbasert Innovasjon, kva høver best for di bedrift? Bla. Skattefunn, Regionale Forskingsfond, PES2020 (om økonomisk støtte til å skrive søknader i H2020)
  • Kristine K. Timberlid og Ingvild H. Kjørrefjord, Innovasjon Norge
    – Tilskot og lån til utviklingsprosjekt
    – Miljøteknologi-ordninga
    – EU-finansiering (H2020) og internasjonalisering
    – Mentor for omstilling

Avsluttande del, vel mellom:

  • Speed-date m/ Innovasjon Norge eller Forskingsrådet, kl.15.00 – 16.00
    – Møt Innovasjon Norge eller Forskingsrådet med konkrete spørsmål knytt til dine prosjekt.
  • Vegen til ein god søknad, kl. 15.00 – 16.00
    – Konkrete tips og råd/eksempel kring det å skrive ein god søknad. v/Jon O. Hellevang, GCE Subsea.
    Kva kjenneteiknar ein god søknad? Innhald, skrivetips, målformulering, osv. Evaluering av søknader, kva bør vektleggjast?

 

Påmelding innan 11. mai. Gratis for medlemmar. Kr. 300,- per person for ikkje-medlem:

No Fields Found.