Atheno kurs: Marknad og moglegheiter

Me inviterer deg til kurset «Marknad og moglegheiter». 

TID: Torsdag 1. desember, kl.10.30 – 14.30.
STAD: Kunnskapshuset på Stord, kantina 
SERVERING: Enkel servering

Kurset tek for seg følgjande tema:

  • Korleis sette opp ein enkel marknadsstrategi?
  • Korleis nytte heile bedriften til å skape eit salgsteam?
  • Få oversikt over marknaden?
  • Korleis sortere mogelegheitene?
  • Bevisst bruk av ressursar i salgsarbeid?
  • Kven er beslutningstakar hos kunden?
  • Korleis kome i posisjon?
  • Salgsmøtet.

 

Vidar Grindheim, Senior forretningsutviklar i Industriutvikling Vest AS er foredragshaldar. Han har lang leiarerfaring frå mellom anna Aker Solutions.

 

Spørsmål/meir informasjon, kontakt
Kjetil Djuve, Atheno
(982 99 318, kjetil@atheno.no)

 

Påmelding innan 30. november. Gratis for medlemmar. Kr. 500,- per person for ikkje-medlem:

No Fields Found.