Stordkonferansen 7. juni 2017

Stordkonferansen 7. juni vert ein viktig møteplass med fokus på både bærekraft og konkurransekraft for leverandørindustrien framover! 

Til sommaren vil Statoil sine prosjekt på Stord visa godt igjen i landskapet. Johan Sverdrup utstyrs- og bustadplattform, oppgradering av Njord-plattforma, samanstilling og ferdiggjering av Aasta Hansteen og Hywind Scotland Pilot Park, vil alle vera synlege bevis på at norsk leverandørindustri er både konkurransedyktig og evner å omstilla seg til nye marknader.

Stordkonferansen vil igjen retta seg mot leveransar til norsk sokkel, samstundes som nye marknader og moglegheiter for industrien vert sett på dagsorden.

Ikkje gå glipp av denne viktige konferansen og møteplassen på Stord Hotell  den 7.juni 2017!

Meld deg på i dag!