ACCEL Atheno Stord

ACCEL Atheno på Stord er et intensivt program for ambisiøse selskaper som ønsker å vokse. Målet er å øke din mulighet for suksess! Programmet gir deg kunnskap om smidig forretningsutvikling og ulike vekststrategier. Du får også diskutert dine utfordringer med andre i lignende situasjon og du får råd fra våre dyktige rådgivere.
Programmet er delt i to, et for gründerselskaper og et for etablerte selskaper:

Gründere: 23. april 2018 – 0900–1700 og 24. april 2018 – 0800–1400
Etablerte: 3. september 2018 – 0900–1900 og 1.oktober 2018 – 0900–1600

Siden 2011 har ACCEL gjennomført over 25 slike programmer. Programmene har fått svært gode tilbakemeldinger fra de hundretalls selskapene som har vært med.

Programmet fokuserer på å hjelpe med å gjøre viktige strategiske valg. Det brukes metoder som hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Som vekstselskap får du solide råd, praktisk trening i metode og verktøy samt bygget nettverk med andre i samme situasjon. Dette nettverket vil du ha med deg videre også etter programmet. Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt.

Programmet er todelt: et for gründerbedrifter og et for etablerte vekstbedrifter. Les mer om programmene lengre nede på siden.

Det er begrenset antall plasser. Programmet leveres av ACCEL sammen med vår partner Atheno. Sparebanken Vest Allmennyttige Midler har gitt støtte til gjennomføring.