DNB NXT 1. november – ein møteplass for investorar og gründerar

Korte fakta om DNB NXT 1. november:

  • Kva er det? Ein møteplass for potensielle investorar, gründerar og andre interesserte.
  • Korleis er arrangementet? Foredrag, pitchekonkurranse, mingling, paneldebatt og lunsj.
  • Kven kan delta? Alle som ynskjer å styrke lokalt næringsliv.
  • Kven får du høyra? Blant andre Jane Jünger, Lars Solberg, Torstein Skage og Marte Rommetveit.
  • Kvifor delta? Lære nytt, bli motivert, knyte nye kontaktar.
  • Bonus? Pitchekonkurranse med 20 000,- i premie, «Innovation bar» for gründere og ope hus hos Atheno Inkubator.

NB! Begrensa antal plassar, så sikre deg ved å melde deg på no: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=252812&fbclid=IwAR1LHNwQlFLf5-fv10Hwq5I7dOV9RrVwD8wHHOLorNZA3qeiK1gefbJ1nNQ