Me likar å bli utfordra!

Ikkje alle veit at Atheno i tillegg til ei rekke definerte oppgåver også tek konsulentoppdrag knytt til bl.a: forretningsutvikling, strategi, innovasjon og workshops. 

Me likar å verta utfordra! 

Me fusjonerer oppstarts-metodikk og erfaring frå tradisjonell forretningsrådgivning, me skreddarsyr og arbeidar fram resultat saman med deg som kunde. 

Ta berre kontakt med oss for meir informasjon