Bli med på DNB NXT 25. september

Er du ein investor? Eller treng du ein?

Den 25. september er me medarrangør på DNB NXT i Haugesund. Dette er ein ypparleg møteplass for investorar og grunderar. Me håpar at folk i vårt nettverk ser denne gode mglegheita for å høyre foredrag, knyte nye kontaktar, og kanskje sjå nye forretningsmoglegheiter. Bli med på eit annleis og spennande arrangement!

Hovedarrangør er DNB. Medarrangørar er Validé Haugesundregionen, Gründerloftet og oss i Atheno.

Meir info og påmeldingslenke finn du i vår arrangementskalender:https://atheno.no/stec_event/dnb-nxt/