Velkommen Aase Lilleskare Lund

Det er med stor glede me kan stadfeste at Aase Lilleskare Lund er vår nye kollega frå 1. oktober. Aase er utdanna siviløkonom og har lang arbeidsbakgrunn frå ulike selskap og stillingar. Blant anna som næringssjef på Bømlo.

Det er med stor glede me kan stadfeste at Aase Lilleskare Lund er vår nye kollega frå 1. oktober. Aase er utdanna siviløkonom og har lang arbeidsbakgrunn frå ulike selskap og stillingar. Blant anna som næringssjef på Bømlo.

Ho har dei siste åra arbeidd i ABB. Aase skal vere med og styrke arbeidet i Atheno sin inkubator samt vere knytt opp mot fleire pågåande prosjekt. Me ser veldig fram til å få ho med i staben!