UTSETT INNTIL VIDARE: Marco Thomas + Atheno = Nytt kurs i presentasjonsteknikk

For fyrste gong tilbyr me i år eit utvida kurs i presentasjonsteknikk. Me har knytt til oss Marco Thomas som er både teaterpedagog, skodespelar og foredragshaldar. Marco er dyktig, engasjerande, – og han har ei framifrå evne til å løfte fram deltakarane til å yte sitt beste. Han har arbeidd med presentasjonsteknikk for leiarar i mange år. Kurset er svært nyttig for alle som med jamne mellomrom held innlegg og presentasjonar for andre. Også svært relevant for alle som arbeider med salg. Det er lagt opp til fire samlingar á 4 timar. Oppstart 25. mars med ei månadleg samling fram til juni. Det er plass til 10 deltakarar på kurset.

Kursdatoar:

25. mars – 22. april – 20. mai – 17. juni

Pris per person: kr 5 900,- .

Ta gjerne kontakt om du vil delta!

Påmelding til: ole.jacob@atheno.no

(Ditt namn, telefonnummer, epostadresse, namn på bedrift og fakturaadresse)

Ta gjerne kontakt om dette er av interesse eller du ynskjer meir info.