Opptak Webinar -Kontraktar og avtalar i koronatider mot leverandører og kundar

Opptak frå webinaret 25.mars

Atheno hadde saman med Nordcap AS, Sparebanken Vest, Tveit Regnskap, Innovasjon Norge og Advokatfirmaet Responsa AS eit webinar om utfordringar og moglegheiter for bedrifter i desse koronatider.

Del 1 av Webinaret

https://web.microsoftstream.com/video/d68e8e01-5a51-40b7-b570-1ced1e88640e

Del 2 av Webinaret

https://web.microsoftstream.com/video/3126c71a-0151-46a4-b4c8-c1cc1e23bea9