Ynskjer di bedrift endring og vekst?

Den 2. juni er det oppstart på Atheno Vekstprogram. Eit program tilpassa bedrifter i Sunnhordland som søker endring og vekst. Programmet vil gje god hjelp til nytenking, og vil kunne gjere ein skilnad for dei bedriftene som deltek!

Oppstart: Neste veke.

For kven: Små og mellomstore bedrifter.

Plass til: 10 bedrifter (2-3 personar frå kvar bedrift).

Gjennomføring: I bolkar på ulike datoar og vekselvis digitalt og fysisk. 

Påmelding: Fyrst til mølla-prinsippet gjeld. Seinast 28.5.2020.

Meir info her: https://vekstlandet.no/atheno


Kontakt gjerne Kjetil Djuve om du lurer på noko spesifikt knytt til Vekstprogrammet:  kjetil@atheno.no – 982 99 318