Utsatt: Ny dato kjem! «Meir enn å sitte» – Eit Atheno-styrekurs v/Kjell Standal

Koronakrisa har meir enn nokon gong i nyare tid vist kor viktig det er med eiit aktivt og verdiskapande styre. Kjell Standal er ein svært dyktig og anerkjent foredragshaldar som tek tak i denne tematikken og andre aktuelle emne. Han har brei styreerfaring frå ei rekke selskap og er forfattar av fleire bøker om eigarskap og styrearbeid. No kjem han til oss!

Me lovar eit svært relevant og engasjert kurs for alle som har interesse for styrearbeid!

Dato: 30. september

Klokkeslett: 08.00 – 12.30 inkl. felles lunsj

Plassar: 25 personar

Stad: Atheno på Verket

Pris: kr 1500,-

Påmelding: https://atheno.no/stec_event/styrekurset-meir-enn-a-sitte-v-kjell-standal/

PS! Atheno vil til ei kvar tid fylgje FHI sine gjeldande retningslinjer for avvikling av arrangement. Atheno tek difor forbehold om at eventuelle endringar kan skje.