Ynskjer di bedrift endring og vekst?

Den 14.september er det oppstart av Atheno Vekstprogram - Eit program tilpassa bedrifter i Sunnhordland som søker endring og vekst.

Den 14.september er det oppstart på Atheno Vekstprogram. Eit program tilpassa bedrifter i Sunnhordland som søker endring og vekst. Programmet vil gje god hjelp til nytenking, og vil kunne gjere ein skilnad for dei bedriftene som deltek!

Oppstart: 14.september

For kven: Små og mellomstore bedrifter.

Plass til: 10 bedrifter (2-3 personar frå kvar bedrift).

Gjennomføring: I bolkar på ulike datoar og vekselvis digitalt og fysisk. 

Påmelding: Fyrst til mølla-prinsippet gjeld. 

Meir info her: https://vekstlandet.no/atheno2020

I tillegg blir det eit eget kort info-møte om programmet digitalt fredag 28.august. Her blir det også høve til å stille spørsmål direkte til kurshalder.

Stad: Teams – du får lenke til Teams-møte før møtestart.
Tid: 28.august 1230-1300

Påmelding info-møte: https://vekstlandet.no/atheno2020


Kontakt gjerne Kjetil Djuve om du lurer på noko spesifikt knytt til Vekstprogrammet:  kjetil@atheno.no – 982 99 318