Berekraftsworkshop er utsatt pga korona. Utsatt til 10. – 11. juni!

Workshop i berekraft har åpna for påmelding!