StartOpp-kurs

Går du med ein gründer i magen? Eller kanskje har korona gjort at bedrifta di må sjå på nye varer eller tenester?

Går du med ein gründer i magen? Eller kanskje har korona gjort at bedrifta di må sjå på nye varer eller tenester?

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ei ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Atheno held jamleg StartOPP kurs i kommunane i Sunnhordland, der ein får ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Kursa er gratis og vert sett opp etter førespurnader og behov.

Ta kontakt med reidun@atheno.no dersom du har spørsmål eller ønskje om å delta.