Marknadsføringskurs

10 mars kl. 17-19 arrangerer Atheno eit digitalt marknadsføringskurs. Marknadsføringskurset tek føre seg ulike marknadsføringskanalar med hovudvekt på dei digitale. Korleis kan du nytte dei ulike plattformane for ein effektiv marknadsføring for di bedrift, og kva er relevant innhald og tematikk på dei ulike plattformane?

Tid: Onsdag 10. mars kl. 17-19 på Teams

Korleis utviklar ein gode strategiar for å nå ut til kunden?

Dette er eit kurs som tek for seg ulike marknadsføringskanalar, med hovudvekt på dei digitale. Korleis du kan nytte dei ulike plattformane for ein effektiv marknadsføring for di bedrift, og kva er relevant innhald og tematikk på dei ulike plattformene.

Kurset høver både for deg som er i ein oppstart og for deg som skal utvikle ein ny strategi i eksisterande verksemd.

Påmelding til reidun@atheno.no  Merk «Marknadsføringskurs». Kurstilbodet vårt er betalt av det offentlege, og er difor gratis for deg. Dersom du uteblir frå ei påmelding utan å melde fra til reidun@atheno.no minst 24 timar før kurset, ser me oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.

Programmet finn du her