Møt Innovasjon Norge og Forskningsrådet 14 april

Har du ein god forretningsidé eller eit nyskapande prosjekt der du vurderer å søkje Innovasjon Norge og/eller Forskningsrådet om midlar? Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal ha digital kontordag hjå Atheno den 14 april.

Tid: Onsdag 14. april kl. 10 – 11

Stad: Digitalt – Teams

Har du ein god forretningsidé eller eit nyskapande prosjekt der du vurderer å søkje Innovasjon Norge og/eller Forskningsrådet om midlar? Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal ha digital kontordag hjå Atheno den 14 april.

  • Velkommen v/Atheno, 5 min.
  • Forskningsrådet presenterer, 25 min., inkl. spørsmål fra deltakere
  • Innovasjon Norge presenterer, 25 min., inkl. spørsmål fra deltakere
  • Avslutning, 5 min.

Det vil vera opning for 1 til 1 – møte, i etterkant av seansen. Dersom du ønskjer dette gi melding ved påmelding.

Påmelding til reidun@atheno.no Merk «Webinar 14 april».

Teams-innkalling vert sendt ut dagen før.