Marknadsføringskurs

Korleis utviklar ein gode strategiar for å nå ut til kunden? Dette er eit kurs som tek for seg ulike marknadsføringskanalar, med hovudvekt på dei digitale. Korleis du kan nytte dei ulike plattformane for ein effektiv marknadsføring for di bedrift, og kva er relevant innhald og tematikk på dei ulike plattformene.

Tid: 20 oktober kl. 17-19 på Atheno AS, Vabakkjen 6.

Korleis utviklar ein gode strategiar for å nå ut til kunden?

Dette er eit kurs som tek for seg ulike marknadsføringskanalar, med hovudvekt på dei digitale. Korleis du kan nytte dei ulike plattformane for ein effektiv marknadsføring for di bedrift, og kva er relevant innhald og tematikk på dei ulike plattformene.

Kurset høver både for deg som er i ein oppstart og for deg som skal utvikle ein ny strategi i eksisterande verksemd.

Påmelding til reidun@atheno.no  Merk “Marknadsføringskurs”. Kurstilbodet vårt er betalt av det offentlege, og er difor gratis for deg. Dersom du uteblir frå ei påmelding utan å melde fra minst 24 timar før kurset, ser me oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.

Program

Kl. 17.00                          Velkomen 

Kl. 17.05-17.30               Korleis velje rett marknadsføring? v/ Ole Jacob Eide, Atheno

  • Kartlegging av kundane dine?
  • Kva kanalar og plattformer er dei på?
  • Virkar «handouts» og avis framleis?
  • Korleis når eg kundane enklast mogleg?
  • Korleis få mykje ut av eit lite marknadsføringsbudsjett?
  • Verdien av ein marknadsføringsplan

Kl. 17.30-18.15                Facebook som marknadsføringskanal v/ Silje Dahl Helland, Kattnakken AS

  • Kven når du på Facebook?
  • Kven når du ved sponsa innlegg?
  • Korleis få nye fylgjarar?
  • Ting som fungerer og ting du bør unngå
  • Kvifor gode bilete og video?
  • Tre Facebook 2021-tips

Kl. 18.15-19.00                Instagram som marknadsføringskanal v/ Astrid Kjellevold, Atheno

  • Korleis bygge opp ein profil som fungerer?
  • Korleis få nye fylgjarar?
  • Ting som virkar og ting du bør unngå
  • Personlege erfaringar som «lokal instagrammer»
  • Mine målsetnader på Instagram i 2021