StartOpp kurs

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Gjennom dette introduksjonskurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Går du med ein gründer i magen og er forviten på kva som skal til for å starta di eiga verksemd?

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Gjennom dette introduksjonskurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

StartOpp kurs

22. september kl. 18-20  Sveio (kommunehuset)

27. september kl. 18-20  Bømlo (Moster Amfi)

7. oktober  kl. 18-20  Fitjar og Stord (Atheno)

12. oktober kl. 18-20  Tysnes (Vågen AS)

Påmelding: reidun@atheno.no, merk med «StartOpp «kommune»». Det er fullt mogeleg å møte i ein annan kommune enn den ein bur i.

Kurset er gratis!

Kurshaldar: Nina Østensjø, Atheno AS