StartOpp kurs i februar

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste.
I løpet av februar vil Atheno halde StartOPP kurs i fleire av Sunnhordlandskommunane, der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.