Lene Pilskog skal leie arbeidet med Attraksjon Sunnhordland

Atheno har tilsett Lene Pilskog som leiar for Attraksjon Sunnhordland. Ho skal saman med kommunane og industrien legge til rette for framtidas industriutvikling i Sunnhordland.

Atheno har tilsett Lene Pilskog som leiar for Attraksjon Sunnhordland. Ho skal saman med kommunane og industrien legge til rette for framtidas industriutvikling i Sunnhordland.

Lene Pilskog kjem frå Renevo der ho har arbeidd som leiar for innovasjon. Ho har tidlegare  arbeidd som avdelingsrådgjevar ved Høgskulen på Vestlandet og som prosjektleiar i Atheno.

Me er glade for at me har fått Lene attende på laget. Ho har den erfaringa og kompetansen me har leita etter, og ho har med seg verdifull røynsle frå arbeidet med å etablere biogassfabrikk på Eldøyane. Ho er arbeidsam, god til å bygge nettverk og flink i møte med folk. Dette vert utruleg spanande, seier dagleg leiar i Atheno, Astrid Kjellevold.

Næringsutvikling i eit lengre perspektiv

Attraksjon Sunnhordland er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Bømlo, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Vestland fylkeskommune og industrien i regionen. Hovudmålet er å legge til rette for, –  og tiltrekke seg ny næringsverksemd i Sunnhordland.

Me må gjera regionen vår meir attraktiv for investeringar og nyetableringar. Spesielt med tanke på nye, grøne arbeidsplassar. Akkurat no er det god flyt i Sunnhordland med låg arbeidsløyse og høg aktivitet. Med Attraksjon Sunnhordland-arbeidet skal me rigge oss for næringsutviklinga i eit lengre perspektiv. Den jobben veit eg at Lene Pilskog vil gjere på ein god måte i tett dialog med kommunane og næringa, seier styreleiar i Atheno, Lars Solberg!

Dei nye industrietableringane

Pilskog vil ha base hos Atheno på Verket, men vil ha stor del av arbeidskvardagane sin ute i dei ulike kommunane. Ho gler seg til å ta fatt på jobben.

Å arbeide for meir berekraftig verdiskaping og fleire arbeidsplassar i Sunnhordland er for meg veldig meiningsfullt. Det er sjølve grunnlaget for å kunne skape og oppretthalde gode bumiljø. Eg ser fram til å leie og koordinere arbeidet med å skape dei nye industrietableringane, seier Pilskog. 

Lene tek til i jobben 2. mai.