Går du med ein gründer i magen?

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. 6. september vil Atheno arrangere StartOpp kurs der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering. Målet er at du etter endt kurs skal ha eit godt grunnlag for å avklare og arbeide vidare med ideen eller verksemda di.

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. 6. september vil Atheno arrangere StartOpp kurs der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering. Målet er at du etter endt kurs skal ha eit godt grunnlag for å avklare og arbeide vidare med ideen eller verksemda di.​

Tid/stad: Tysdag 6. september kl. 18-20 på Verket (Vabakkjen 6).

Kurset er gratis og ope for alle, uavhengig av kvar i Sunnhordland du held til. 

For meir informasjon eller påmelding ta kontakt med Reidun Rykkje på epost reidun@atheno.no  eller på telefon 91745102