Styrekurs – Praktisk styrearbeid

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 9.november. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 9.november.

Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar.
Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Tematikk:

  • Styret sin juridiske rolle og ansvar
  • Styret sine oppgåver og fokusområde
  • Styret sitt samspel med administrasjonen
  • Styremøta
  • God verksemdleiing
  • Styreevaluering

Tid: Onsdag 9.november

Stad: Vabakkjen 6 (Atheno sine lokale)

Pris: 1500,- per person (inkludert lunsj)

Kursleiar: Lars Solberg, styreleiar i Atheno

Ta kontakt med Reidun Rykkje i Atheno for påmelding eller meir informasjon. Telefon: 917 45 102 eller e-post reidun@atheno.no