OPPnå finansiering med IN og FR

Har bedrifta behov for kapital for å vidareutvikla og kommersialisera produkt? Då kan dette arrangementet vera noko for deg. Atheno inviterer i saman med Innovasjon Norge og Forskningsrådet til gratis seminar torsdag 22. september - med fokus på innovasjon og finansieringsløysingar.

Det trengst kapital for å vidareutvikla og kommersialisera produkt -med mål om å skapa morgondagens konkurransedyktige bedrifter.
Våre samarbeidspartnarar Innovasjon Norge og Forskningsrådet kjem til Verket på Vabakkjen og orienterer om deira verkemiddel til deg som er i oppstart
eller har utviklingsprosjekt i eigen bedrift.

Ta kontakt med reidun@atheno.no for påmelding.

Arrangementet er gratis!