Offentlege Anbod – Utfordringar og moglegheiter for kommunar og lokale bedrifter

Behov for påfyll om «Offentlege anbod»? Då er du velkommen til seminar med spennande foredragshaldarar og ein tematikk som angår aktørar både i det offentlege og private næringsliv.

Behov for påfyll om «Offentlege anbod»? Då er du velkommen til seminar med spennande foredragshaldarar og ein tematikk som angår aktørar både i det offentlege og private næringsliv.

Tid: 18. oktober kl. 09.00 – 12.30

Stad: Verket, Atheno (Vabakkjen 6) 

Program

 Utfordringa med å finne moglegheiter for offentlege anbod sett med eit lokalt byggefirma sine auge! – Dagleg leiar Hans Magne Stokka Nesse Stokka, Steinsbø hus

– Retningslinjer og moglegheiter innanfor gjeldande rammeverk! 

Ilja Serov, Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum 

– Korleis nytte moglegheitene knytt til offentlege anbod best mogleg?

Advokat Margrethe Framnes Neset, Responsa

– Anbod hos ein privat aktør: – Slik vel me leverandørar til våre prosjekt!

Innkjøpssjef Edgar Inge Damås, Aker Solutions Stord

– Kunsten å verdsette berekraftige løysingar, kompetanse og livssyklus på lik linje med pris! Avdelingsleiar Erlend Kent – Multiconsult, Stord 

– Dialogsekvens m/innleiarane

Seminaret blir avslutta med felles lunsj kl. 12.

Merk: Arrangementet er gratis, men det er bindande påmelding på grunn av lunsj. Om ein ikkje deltek vert ein fakturert kr 300,-.

Påmelding til: ole.jacob@atheno.no