Energiseminar

Velkommen til energiseminar 17.november (08.45-13.00)

ENERGISEMINAR – 17. november hos Atheno

Eit seminar for deg som er interessert i energiløysingar og teknologikjelder du kan nytte og installere i eigen bedrift.

Program

  • Verdien av å utvikle heilskaplege energikonsept v/Erlend Kent, Multiconsult
  • Biogass – fornybar energi og sirkulær økonomi v/Nelson Rojas, Renevo
  • Biokull – Klimaløysing med overskotsenergi v/Kristian Notland, Nuen
  • Betaler grøn innovasjon seg i praksis? Praktisk informasjon og erfaring frå Haugaland Kraft sitt solcelleanlegg på Heiane v/ Tomasz Pikora, Endra Solenergi
  • Berekraft for bygg v/Bjørnar Gilje, Novaform
  • «Framtida er LYS»! Solkraft blir vår største energikjelde, – men er du og di bedrift klar? Akif Papas og Tomasz Pikora i Endra Solenergi presenterer moglegheitene solkraft gir både for industri og landbruk, – samt presenterer detaljer frå Erko Settefisk AS.

Målgruppe: Beslutningstakarar og andre i industribedrifter, kommunar, landbruk, bygg- og anlegg, – og for deg med generell interesse for tematikken.

Tidspunkt: 08.45 – 13.00

Deltakaravgift: kr 500,- per. person inkl. lunsj

Bindande påmelding til: ole.jacob@atheno.no innan 15. november.

PS! Ynskjer du ein prat med ein av innleiarane mellom kl. 13 og 15? Gje eit vink ved påmelding om kven du vil snakke med, – så riggar me eit møte!

Energiseminaret er ein forløpar til Atheno si kommande solkraftveke i januar 2023.

Medarrangør: Endra