Atheno vekstprogram

Ønsker du å vidareutvikle bedrifta di og sette deg nye mål, sjå på nye forretningsmoglegheiter og realisere vekst? Da har Atheno det rette programmet for deg. Programmet startar med en fysisk samling den 31. januar, kor du blir kjent med alle deltakarane, og får en innføring i arbeidsmetodar og verktøy.

Programmet passer for deg som har:

 • Ei bedrift du vil vidareutvikle
 • Ein innovativ forretningsidé du vil teste ut
 • Et prosjekt som har grunnlag for å bli noko større
 • Motivasjon til å jobbe systematisk for å realisere vekst og utvikling

I løpet av programmet får du:

 • Vidareutvikle bedrifta din steg for steg basert på S-E-A-M (Systemic Entrepreneurship Activity Method)»
  • Forretningsmodell, Plan, Mål og Prognose
 • Innspel, motivasjon og inspirasjon frå dei andre deltakarane
 • Individuell oppfølging frå ein av våre rådgivarar
 • Presentere prosjektet for moglege partnarar og støttespelarar
 • Eit nettverk som kan hjelpe deg å nå dine mål.

Målet er at bedrifta di i løpet av programmet utarbeider en tydeleg vekstplan for korleis de skal utvikle dykk og ta neste steg!

Korleis gjennomførast programmet?

Programmet startar med en fysisk samling den 31. januar, kor du blir kjent med alle deltakarane, og får en innføring i arbeidsmetodar og verktøy.

Programmet forgår følgande datoar:

 • 31. januar kl. 12 – 16 – Introduksjon, formål og ressursar (fysisk)
 • 02.februar kl. 12 – 14 – Forretningsidé (digital)
 • 09. februar kl 09 -14 – Forretningsmodellering (fysisk)
 • 16. februar kl. 12 – 16 Mål, Oppgåver og Prognose (1) (fysisk)
 • 23. februar – Mål, Oppgaver og Prognose (2), individuell oppfølging
 • 07. Mars 4 timer – Avslutning og oppsummering (fysisk)

Mellom samlingane krevst det at du arbeider aktivt med å utvikle prosjektet ditt. Undervegs i programmet gis det individuell oppfølging per deltakarbedrift.

Søk om opptak via: https://atheno.enty.no/programs/vekst