DigiFab Industri 4.0

Atheno DigiFab Industri 4.0
Nyttar di produksjonsbedrift seg av moglegheitene som ligg i digitale verktøy og maskinar?

Atheno inviterer deg og di bedrift til å delta på vårt program DigiFab Industri 4.0 våren 2023. Målgruppa for programmet er små og mellomstore produksjonsbedrifter med to eller fleire maskiner. Bedriftene må også ha vekstambisjonar og vekstpotensial.

Atheno DigiFab Industri 4.0