StartOpp kurs 14 mars

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. På dette kurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein ide som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. På dette kurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

  • Korleis går ein fram med ein ide?
  • Finansiering
  • Marknadsundersøking
  • Forretningsmodell/plan
  • Nettverk
  • Gode hjelparar

Tidspunkt: 14 mars kl. 18-20

Stad: Moster Amfi, Steinsalen

Påmelding til reidun@atheno.no innan torsdag 9 mars.

Kurset er gratis og ope for alle i Sunnhordland. (Dersom ein har meldt seg på, men ikkje møter, vil ein bli fakturert kr. 300).

Kurshaldar: Agnete Braathen, Atheno AS

Gjester/gründarar: Kurt Magne Kvernøy, i4factory og Nina Haara Matre, Rørsle