Ambisjonar om internasjonal vekst?

Vegen til et internasjonal marked handlar om å forstå behova og forutsetningane til potensielle kundar, dine konkurrentar og kva for reguleringar og trendar som gjeld i marknaden.

Gjennom Atheno sitt samarbeide med Innovasjon Norge tilbyr me no ein unik mulighet for 5 Sunnhordlandsbedrifter med fokus på eksport.

Workshoppen passar for bedrifter som aktivt jobber med, eller har planar om internasjonal vekst.

Les meir