Atheno inviterer til fagseminar innan ChatGPT/AI

ChatGPT generert illustrasjon
ChatGPT og liknande AI har revolusjonert korleis me kommunisera med teknologi. Det er ein døropnar til framtida, og det er både spanande og lett å verta litt usikker på korleis dette kjem til å utvikla seg. Kva vil dette bety for oss og for bedriftene våre?

Thordur Arnason er ansvarleg for innhald denne dagen. Med eit kvart århundre bak seg i teknologibransjen er Thordur ein anerkjent innleiar innan teknologisk innsikt, leiing og innovasjon. Hans fokus dei siste åra har vore på kunstig intelligens, spesielt generativ AI, og han er ein av dei leiande stemmene i dagens teknologiske debatt.

Thordur synleggjer kompleksiteten i AI-revolusjonen med engasjement, støtta av eigne erfaringar og praktiske eksempel.

Tid: Onsdag 22 november kl. 11-16

Stad: Vabakkjen 6 (Atheno sine lokale)

Pris: kr. 900,- eks.mva (inkl. lunsj)
Bindande påmelding til reidun@atheno.no innan 17 november.

På grunn av avgrensa med plass vert det «førstemann til mølla» som gjeld

Eit arrangement knytt til vår møteplassrekke 2023/2024: «Med grøn kompetanse som konkurransefortrinn»

ChatGPT generert illustrasjon