Horisont Europa: Finansiering for banebrytande prosjekt

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram
I samarbeid med Atheno inviterer Horisont Vestland til informasjonsmøte om Horisont Europa. Arrangementet gir bedrifter med innovasjonsprosjekt ein unik sjanse til å forstå Europas rammeprogram for forsking og innovasjon. Informasjonsmøtet er relevant for bedrifter som har kapasitet til å delta i store europeiske samarbeidsprosjekt i tillegg til mindre bedrifter med eit klart innovasjons- og utviklingsbehov.

Dato: Onsdag 24. januar
Tidspunkt: kl. 1130-1500, Me startar med ein enkel lunsj
Stad: Meatjønnsvegen 74, Heiane, Stord

Informasjonsmøtet gir bedrifter ein god mulighet til å engasjere seg i Horisont Europa-programmet, knyte verdifulle kontaktar, og få støtte til å utvikle prosjekt som kan bidra til løysingane på dagens samfunnsutfordringar.

AGENDA:

1130-1200 – Lunsj

1200-1215 – Velkomst og introduksjon til Horisont Europa-programmet – Kate Clarke (VLFK)

1215-1250 – Prosjektmoglegheiter innanfor energi, klima og mobilitetsutlysingar, om partnerskapsutlysingar og akseleratorprogrammet – Trine Smukkestad (IN)

1250-1320 – Påverknad og medverknad, meir om samarbeid og utfordringar – Jan Norbeck (Maritime CleanTech) og Mattias Koch (Sustainable Energy)

1320-1330 – Spørsmål og svar (Q&A)

1330-1400 – Døme frå to bedrifter

1400-1500 – Diskusjon og omvisning på Energy House

Meld deg på HER!

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram