– Berekraft på 180 minutt!

TRENG DU Å HEVE KUNNSKAPEN DIN OM BEREKRAFT? Då anbefaler me å bli med på Atheno sin workshop 13. mars med dyktige Ineke de Rezende.

For å møte risikoane og nyttiggjere seg av moglegheitene berekraftig omstilling inneberer, vert det kravd kunnskap om berekraft. Denne 180-minutts samlinga gir ei kort og god innføring i dette viktige temaet. Det vert lagt til rette for god deltakarmedverknad.

Berekraft:

  • Kva er det? 
  • Kvifor bør verksemder arbeide strategisk med det?
  • Korleis kan ein begynne å arbeide strategisk med det?

Med: Ineke de Rezende, berekraftsleiar i Norconsult

(Foto: Bjarne Låstad, PYX)
(Foto: Bjarne Låstad, PYX)

Ineke er ein fantastisk god formidlar. Ho engasjerer, inkluderer – og er fagleg svært dyktig. Kan varmt anbefale å delta på samlinger som ho leiar!

Nina Haara Matre, Bu i Sunnhordland

Tid: 13. mars kl. 09 -12

Stad: Atheno (Vabakkjen 6, Stord)

NB! Husk påmelding til: ole.jacob@atheno.no