– Finansiering og moglegheiter. Har du oversikten?

Gode prosjekt, idear og knoppskytingar treng finansiering. På halvannan time på onsdag 17. april får du ny input og muligheit til å knyte nye kontaktar. Sentrale spørsmål du får svar på, er:

  • Kva ser bankane og virkemiddelapparatet etter hos bedrifter som som skal finansiere nye prosjekt og idear i 2024 og åra framover?
  • Korleis påverkar EU-taksonomi og det grøne skiftet finansieringsmoglegheitene?
  • Kor ligg dei beste moglegheitene?
  • Kva krav stiller dei?

Me opnar for spørsmål undervegs og «speeddates» med aktørane etter samlinga.

Innleiarar er: Banksjef Svein Ottesen i Sparebanken Vest, avdelingsleder Rolf H. Sørland i Innovasjon Norge, spesialrådgjevar Rigmor Fardal i Forskingsrådet og kompetansemeklar Rannveig Litlabø i FORREGION Vestland.

Tid: 17. april kl. 09-10.30

Stad: Atheno (Verket, Vabakkjen 6 – Stord)

Samlinga er gratis, men me treng litt info om kor mange som kjem. Hugs difor påmelding til: ole.jacob@atheno.no

Del av prosjektet «Med grøn kompetanse som konkurransefortrinn» støtta av Vestland Fylkeskommune