Praktisk kurs i Kunstig Intelligens 29-30 april

Atheno har gleda av å kunna tilby eit to dagers 'hands on'-kurs i 'Innføring av Kunstig Intelligens’. Det vert ei praktisk tilnærming i implementering og bruk. Du vil også få kunnskap om forståing for teknologien sin breiare samfunnsmessige implikasjonar.

Kursinnhald:

  • Generell KI, begrep og teknologiar
  • Praktisk bruk knytt til konkrete moglegheitar i eiga bedrift
  • Verdiutbytte av KI som verktøy
  • Bestillarkompetanse og innføring av KI-verktøy

Meir info på: https://atheno.no/arrangement/ki-kurs/